Ziekmelding en verlof

Is uw kind ziek en kan het daardoor niet naar school? Wij vragen u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch, via de mail of via Social Schools door te geven. U kunt bellen naar 0182580075 of mailen naar administratie.goejanverwelleschool@d4w.nl.

Verlof

De leerplichtwet heeft bepaald dat wij alleen vrije dagen mogen geven als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dit gaat om bijvoorbeeld een verhuizing of bepaalde familieomstandigheden tot de vierde graad. 

Extra vakantieverlof wordt alleen gegeven als dit verband heeft met omstandigheden op het werk van de ouders. Aangezien wij soms overleg met de leerplichtambtenaar moeten voeren, is een verklaring vereist.

Verzoeken tot verlof moeten minimaal acht weken van tevoren worden ingediend. Uitzonderingen als een overlijden daargelaten. Alle vormen van verlof moeten per mail worden aangevraagd bij schooldirecteur Marleen Baas. Haar email-adres is marleen.baas@d4w.nl.