Onderwijskwaliteit

Wij bieden kwalitatief onderwijs. Met trots kunnen we zeggen dat de Onderwijsinspectie tevreden is over het onderwijs op onze school.

Toetsing

Vanaf groep 3 nemen wij methode-onafhankelijke toetsen af voor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. De resultaten van deze toetsen worden genoteerd in ons digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zo volgen we de ontwikkeling van de kinderen op de voet en kunnen we dit altijd aanpassen. 

Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets in groep 8 vervangen door de
doorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.