Kinderpanel

Binnen ons Kindcentrum hebben we een Kinderpanel in het leven geroepen. Hierin worden kinderen uitgenodigd om vier keer per jaar mee te denken over belangrijke zaken. Vanaf groep 3 wordt er uit elke groep één vertegenwoordiger gekozen die het gehele schooljaar zitting in het Kinderpanel heeft. Zij kijken onder andere mee naar nieuwe methodes, beloningen met betrekking tot het PBS-systeem en het schoolplein.