Communicatie

Het team van Kindcentrum Goejanverwelle, bestaande uit enthousiaste, positieve en betrouwbare professionals, vindt het belangrijk de voortgang van de kinderen te bespreken met de ouders/verzorgers. Wij verstrekken alle informatie richting de ouders/verzorgers op de volgende manieren:

Voor de groepen 1 t/m 4 maken wij elke dag gebruik van inlooptijd. Tijdens dit moment, van 08.20 tot 08.30 uur, kunt u voor korte vragen/opmerkingen terecht bij de leerkrachten. Tevens kunt u tijdens dit moment een afspraak inplannen, wanneer u wat langer de tijd nodig heeft. Verder is er één keer in de maand een inloopmoment voor alle groepen van 8.30-9.00 uur. De data hiervan staan op onze jaarkalender.

Socials Schools is een beveiligde omgeving waar u als ouder/verzorger kunt inloggen. Hierin kunt u via de app volgen wat uw kind zoal meemaakt. Leerkrachten plaatsen wekelijks foto’s van activiteiten. Deze foto’s worden nooit openbaar gemaakt. Wekelijks ontvangt u de nieuwsbrief via Socials Schools waarin alle actuele informatie met u wordt gedeeld.

Wij vinden het leuk dat zowel de ouders als de kinderen betrokken worden bij de gang van zaken binnen de school. Daardoor hebben wij in de hal van de school een ideeënbus opgehangen, waarin u en de kinderen alle plannen en ideeën met ons kunnen delen. Wat ons betreft kan het niet creatief genoeg!

Wij vinden een goede verstandshouding tussen ouders en leerkrachten belangrijk. Daarom willen we graag op verschillende manieren samenwerken door het organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan het volgende:

  • Hulp bij het organiseren van sportdagen, spelletjesdagen of bijvoorbeeld voorleesactiviteiten.
  • Ouders van nieuwe kleuters krijgen de mogelijkheid om in de groep te komen kijken.
  • De school organiseert startgesprekken met ouders en kind over de sociale ontwikkeling van het kind.
  • Een maandelijks inloopmoment, waarbij ouders van 08.30 tot 09.00 uur de kans krijgen samen met het kind te spelen in de klas. Afwisselend is er een thema of een algemene inloop. 
  • Elke groep heeft een klassenouder. Zij zijn voor de leerkracht en de andere ouders aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken.