Ouderbijdrage

Kindcentrum Goejanverwelle heeft een ouderfonds voor extra uitgaven die niet kunnen worden betaald uit het leermiddelenbudget. Hiermee betalen we onder andere extra materialen in de klas, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en bepaalde uitstapjes. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we ervan uit dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. De jaarlijkse bijdrage is €55,- per kind. Alleen voor het kamp in groep 8 komt een aparte rekening.

In bijzondere gevallen is er altijd een aangepaste betalingsregeling mogelijk. Zo ondersteunt de gemeente Gouda, middels het Kindpakket, gezinnen met een laag inkomen. Deze regeling omvat onder andere een schoolkostenregeling (schoolreisjes), een jeugdtegoed en tegoedbonnen. Voor meer informatie over het Kindpakket, kunt u op de knop klikken.