Klachtenregeling

Voor reguliere klachten kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Bij complexere problemen kunt u hulp vragen aan de interne begeleiders (IB-ers) of de schoolleiding. Helaas kan er sprake zijn van ongewenste gebeurtenissen. Denk hierbij aan klachten op het gebied van pesten, discriminatie of bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Deze kunt u bespreken met een interne of externe vertrouwenspersoon. 

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon op Kindcentrum Goejanverwelle is leerkracht Beppie Terlouw.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is een medewerker van GGD Hollands Midden. U kunt contact opnemen door te bellen naar 088 3083342 of mailen naar externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.

De klachtencommissie

Mocht het nodig zijn, dan kan de klacht officieel worden ingediend bij de klachtencommissie. Zij onderzoeken vervolgens de ernst van de klacht en adviseren het schoolbestuur om wel of geen actie te ondernemen. Voor klachten, beroepen en geschillen kunt u terecht bij de Stichting Geschillencommissies:

Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl 
Website: www.gcbo.nl