Ons onderwijs

Goejanverwelle is een kindcentrum. Onderwijs en opvang komen samen in één gebouw. Samen bieden wij een doorgaande leerlijn voor kinderen vanaf hun 2e levensjaar tot aan de middelbare school.

Ons onderwijs

Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas zitten. We geven kinderen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en creëren zelfvertrouwen en zelfkennis en  zetten in op positief gedrag doormiddel van de ‘positive behavior methode’ (PBS). Dit is een schoolbrede aanpak met als doel het creëren van een positieve en sociale omgeving, waardoor het leren wordt bevorderd. De 3 kernwaarden op onze school zijn dan ook Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid.

Kind centraal
Tijdens een reguliere schooldag werken we klassikaal of groeps doorbroken. Dit wil zeggen dat er soms in kleinere groepen wordt gewerkt, waarbij kinderen worden ingedeeld in drie niveaus. Daarnaast bieden wij kinderen extra ondersteuning als dat nodig is of juist extra uitdagend werk. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben komen in de Plusklas.

Plusklas
De Plusklas is speciaal voor (hoog)begaafde kinderen. Zij krijgen gedurende een dagdeel per week les op hun eigen niveau in verschillende vakgebieden. De kinderen die in aanmerking komen voor de Plusklas selecteren we op basis van observaties van de leerkrachten en de scores bij toetsen. Uiteraard wordt u als ouder ook betrokken bij de eventuele toetreding tot de Plusklas. De Plusklas is er voor kinderen vanaf groep 5.