Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Kindcentrum Goejanverwelle heeft een adviserende en controlerende rol bij verschillende onderdelen van het schoolbeleid. Bij een aantal zaken heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Daarnaast vergaderen zij over allerlei zaken binnen de schoolorganisatie. Wij zorgen ervoor dat de directie altijd bij een deel van de vergaderingen aanwezig is, zodat onderwerpen direct worden besproken. De MR bestaat uit totaal 6 leden, 3 ouders en 3 teamleden. De ouders zijn gekozen door alle ouders van de kinderen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich altijd kandidaat stellen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de MR? Dan verzoeken wij u contact op te nemen door te mailen naar mr.goejanverwelleschool@d4w.nl.