Sociale veiligheid

Een veilige omgeving is voor ons van levensbelang. Wij willen een omgeving creëren, waarin we allemaal naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar nodig. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en de leerkrachten. Om dit voor elkaar te krijgen heeft De Vier Windstreken het onderstaand beleidsplan ‘Sociale Veiligheid’ gerealiseerd. Dit beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Door op de pictogrammen de klikken kunt u meer lezen over de wijze waarop wij met de sociale veiligheid omgaan.