Kennismaken en aanmelden

Als u meer wilt weten over het kindcentrum en als u aanmelding van uw kind op onze school overweegt, nodigen we u graag uit voor een nadere kennismaking. Neem daarvoor contact op met directeur Marleen Baas (telefoon 0182 - 58 00 75).

Wilt u informatie over de peutergroep, dan kunt u die krijgen op www.quadrantkindercentra.nl, en via telefoon 0182 - 68 98 96.