Ziek melden

‘s Morgens tussen 08.00 en 08.30 uur kunt u uw kind ziek melden voor de peutergroep en voor de groepen 1 t/m 8. Het is mogelijk om bij de ziekmelding aan te geven dat uw kind ook naar bso De Kiekendief gaat. De ziekmelding kan telefonisch worden doorgegeven, maar ook via een email naar: administratie.goejanverwelleschool@d4w