Verlof vragen
 

Verlof vragen vanwege gezondheidsredenen

Een bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts kunt u doorgeven aan de leerkracht. Dit verlof duurt in de regel hoogstens een deel van de dag.

Verlof vanwege bijzondere omstandigheden

Een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk, een huwelijksjubileum van ouders of grootouders of het bijwonen van een uitvaart. Het zijn allemaal bijzondere momenten waarvoor u verlof kunt aanvragen. Stuur daarvoor altijd een e-mail naar Marleen Baas, de schooldirecteur marleen.baas@d4w.nl

Vakantieverlof

Verzoeken voor vakantieverlof met gewichtige omstandigheden moeten 8 weken van tevoren worden ingediend bij Marleen Baas: marleen.baas@d4w.nl

Overleg met de leerplichtambtenaar is soms noodzakelijk. 

Vakantieverlof buiten schoolvakanties is aan strikte regels gebonden:

  • De vakantie mag maximaal twee weken duren
  • Het gaat om de enige vakantie van een gezin in een jaar
  • Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van een schooljaar

Leerplicht

Zodra een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. Als leerplichtige kinderen zonder gegronde redenen en zonder toestemming van de schoolleiding afwezig zijn, melden we dit bij de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan flinke boetes tot gevolg hebben.