Uw kind halen en brengen

Tien minuten vóór schooltijd gaan onze deuren al open. Dat geeft ouders de gelegenheid om zo nodig nog iets aan de leerkracht mee te delen. In groep 1 en 2 kennen we ook speciale ‘inlooptijden’. De kinderen kiezen direct een activiteit en de ouders kunnen dan een poosje met hun kind meespelen/werken.

 

Inloopmoment

Wilt u eens een kijkje nemen in de klas? Een aantal vaste dagen organiseren wij een ‘inloopmoment’. U bent dan van harte welkom tussen 8.30 – 9.00 uur. Deze data staan vermeld op de schoolkalender.