Uw kind halen en brengen

‘s Morgens gaan de schooldeuren 10 minuten vóór schooltijd open. Dan kan iedereen alvast naar binnen gaan. Dat geeft ouders de gelegenheid om zo nodig nog iets aan de leerkracht mee te delen. 

In de kleuterafdeling kennen we ook speciale ‘inlooptijden’. De kinderen kiezen direct een activiteit en de ouders kunnen dan een poosje met hun kind meespelen/werken.

Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met 'inloopmomenten'. Hiermee bedoelen we een aantal vaste dagen waarop u tussen 8.30 - 9.00 uur een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind(eren). Deze data staan vermeld op de schoolkalender.