Thuis oefenen - Huiswerk

In de groepen 4 en 5 beperkt het thuis leren zich hoofdzakelijk tot het oefenen van de tafels en lezen.

Vanaf groep 6 wordt er op het gebied van de zaakvakken met een zekere regelmaat huiswerk gegeven. Het belangrijkste doel van het huiswerk in de bovenbouw is dat de kinderen ermee leren omgaan.

In groep 7 hebben de kinderen meestal drie keer per week een huiswerkopdracht.

In groep 8 krijgen de kinderen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs vaker huiswerk mee, soms ook meer opdrachten voor één dag en op korte termijn.