Peuterspeelzaal, bso en vso

Wij zijn een kindcentrum. Naast onze basisschool maken daarvan deel uit de christelijke peutergroep Goejanverwelle en bso De Kiekendief.

Peutergroep

De peutergroep Goejanverwelle is open van maandag t/m vrijdag van 08.15 – 12.15 uur.

Bso

Bso De Kiekendief is open vanaf einde schooltijd. Op woensdag en vrijdag ontvangen de leiders de kinderen op de nabijgelegen bso De Kolibrie (Middenmolenlaan) vanaf 11.30 – 18.30 uur. In de wijk is er opvang tijdens de vakanties.

Vso

Elke doordeweekse dag biedt De Kiekendief voorschoolse opvang vanaf 07.00 tot begin schooltijd. 

 

Wilt u informatie over de peutergroep, BSO of VSO, dan kunt u die krijgen via www.quadrantkindercentra.nl of via tel. 0182-689896.