Ongevallenverzekering

Ons bestuur heeft verzekeringen afgesloten die dekking geven onder schooltijd en bij activiteiten die door het kindcentrum georganiseerd worden. Onder de dekking vallen kinderen, leerkrachten en anderen, zoals hulpouders, die tijdens de schooluren voor het kindcentrum aan het werk zijn. De aansprakelijkheidsverzekering kan tot uitkering komen als er schade is door aantoonbare nalatigheid van de kant van medewerkers van het kindcentrum.

De schoolongevallenpolis geeft dekking tijdens schooluren, tijdens de route van en naar school (maximaal één uur voor en één uur na schooltijd), tijdens sportactiviteiten in schoolverband, schoolreizen, excursies, kamp en dergelijke. De dekking omvat een uitkering bij overlijden en bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Ze omvat ook de kosten van geneeskundige en tandheelkundige hulp voor zover de kosten niet verhaald kunnen worden op de eigen zorgverzekering. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de kleding en de materialen die kinderen mee naar school nemen, ligt bij ouders/verzorgers. Ook de aansprakelijkheid voor ongelukken en incidenten die kinderen, bewust of onbewust, onder schooltijd veroorzaken, ligt in beginsel bij de ouders.

Niet verzekerd

We hebben geen verzekering voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van kinderen of van ouders. We raden u aan daarop bedacht te zijn en geen dure spullen te laten meenemen naar school.

Zelf een verzekering afsluiten

Via onze besturenorganisatie Verus is het mogelijk om als ouder zelf een verzekering af te sluiten voor materiële schade aan kleding, fiets of andere eigendommen. Zie daarvoor www.leerlingenverzekering.nl