Huiswerk


Groep 4 en 5

In groep 4 starten we met huiswerk. In de eerste twee jaar beperkt het huiswerk zich tot het oefenen van de tafels en lezen.

Groep 6

Vanaf groep 6 wordt er op het gebied van de zaakvakken met een zekere regelmaat huiswerk gegeven. Het belangrijkste doel van het huiswerk in de bovenbouw is dat de kinderen ermee leren omgaan.

Groep 7

In groep 7 hebben de kinderen meestal drie keer per week een huiswerkopdracht.

Groep 8

Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen vaker huiswerk mee. Soms ook meer opdrachten voor één dag en op korte termijn. Op deze wijze willen wij onze kinderen al leren omgaan met huiswerk en het plannen van de taken.