Stages

We hebben stagiaires van verschillende opleidingen die in de groepen observeren en meewerken. Onder begeleiding van de groepsleerkracht nemen zij ook wel delen van het lesprogramma over.

Jaarlijks hebben we ook enkele stagiaires die al startbekwaam zijn. Dit zijn studenten die bezig zijn met hun laatste langdurige stageperiode. Ook al moeten ze nog afstuderen, ze zijn wel al bevoegd om een groep geheel zelfstandig les te geven.

Ook zijn er in verschillende groepen derdejaars stagiaires die vrijwel volledig meedraaien met alle schoolactiviteiten. De stagiaires worden begeleid door interne coaches.

Bij alle stages blijft de leerkracht eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.