Schoolleiding en team

Het kindcentrum  telt ongeveer 285 kinderen die verdeeld zijn over 11 groepen. Dit betekent dat we een gemiddelde groepsgrootte hebben van ongeveer 26 kinderen. Naast het onderwijsaanbod is er tevens een peutergroep van Quadrant aanwezig. Het team bestaat uit ruim 30 medewerkers: circa 25 enthousiaste, betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten, en nog een aantal onderwijsondersteunende medewerkers: de conciërge, de schoolschoonmaakster en onze administratief medewerkers.

 

Marleen Baas - Directeurdinsdag t/m vrijdag
Beppie Terlouw - IB groepen 1/2maandag
Annemieke Rouwendal - IB groepen 3 en 4dinsdagochtend
Karina van Vliet - IB groepen 5 t/m 8dinsdag t/m donderdag

Groepsindeling

 Gr. 1/2a: Annemarie Ansems en Lucia Liefaart

 Gr. 6A: Elise van Kampen en Danny Landegge

 Gr. 1/2b: Beppie Terlouw en Lucia Liefaart

 Gr. 6B: Britt Vreeswijk

 Gr. 3A: Else Verhagen en Juliëtte Polman

 Gr. 7: Caroline Geelkerken en Sonja Kaptein

 Gr. 3B: Arina Hoogendoorn en Marlein Aanen

 Gr. 8A: Roeland van Wingerden

 Gr. 4: Felicia Toekoen en Liesbeth van Manen

 Gr. 8B: Kim Jorna

 Gr. 5: Bert Balkenende en Maria Kamperman

 

 

 

 

 

Overige medewerkers

 Leraarondersteuner Marja Windmeijer  

 Administratie Liesbeth de Bruin

 Onderwijsassistente Teunie Dekker

 Administratie Yolande Burghoorn

 Onderwijsassistente Agnes Dessing

 Conciërge Ed Post

 Onderwijsassistente Esther Huisjes-van Beek

 

Onderwijsassistente Monique de Knoop

Peutergroep:

Nel Hoevers, Ingrid Pel en Melissa Wiendels

Vervanging

Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal wel om een geschikte vervanger te vinden.
In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat we groepen samenvoegen.
Vrij geven komt zo min mogelijk voor. Als dat toch noodzakelijk is, lichten we u als ouders tenminste een dag van tevoren in (uitgezonderd calamiteiten).