Schoolbestuur Stichting D4W

Kindcentrum Goejanverwelle maakt deel uit van Stichting PCPO De Vier Windstreken. De Vier Windstreken is het bestuur van zestien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Het bestuur zet zich in voor thuisnabij, toekomstgericht, kwalitatief goed onderwijs.

In het meerjarenbeleidsplan ‘Talent voor Talent’ staan de plannen van het bestuur voor de periode tot 2020.

Klik hier voor meer informatie.