School en omgeving

Schaal van samen delen

Elke maandag bij de weekopening zamelen we geld in met de schaal van samen delen. De opbrengst wordt besteed aan verschillende goede doelen. Dit jaar gaan we samenwerken met Stichting Present

Jaarlijks doen we in november mee aan de schoenendoosactie. Daarbij vragen we aan ouders en kinderen om een schoenendoos te vullen met speelgoed en/of gebruiksartikelen. Deze dozen worden op transport gezet voor kinderen in landen waar het aan primaire levensbehoeften ontbreekt.

In het kader van de Vastenactie, in de tijd voor Pasen, besteden we aandacht aan wisselende projecten.

Excursies

De groepen 1 t/m 3 brengen vrijwel jaarlijks een bezoek aan de kinderboerderij. Verder bezoeken groepen regelmatig de bibliotheek. Tijdens projecten worden veelvuldig excursies georganiseerd.

In het kader van het natuur- en milieu-onderwijs vinden er ook activiteiten buiten de school plaats. Regelmatig wordt er gebruikgemaakt van leskisten en themakisten van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Zwanebloem.

Vanzelfsprekend organiseren we ook schoolreizen. Ten slotte noemen wij nog het schoolkamp voor groep 8. De kinderen gaan in de herfst met hun leerkrachten drie dagen naar een mooie accommodatie.