Protestants-christelijke identiteit

Ons kindcentrum is een open christelijke school, die toegankelijk is voor alle kinderen en hun ouders die het christelijk onderwijs met de bijbehorende waarden en normen onderschrijven of respecteren.

We zijn een open, christelijk kindcentrum waar het team, vanuit onze protestants-christelijke identiteit, vorm en inhoud geeft aan onderwijs en opvoeding. Het evangelie van Jezus Christus nemen we daarbij als norm en uitgangspunt van denken en handelen. Veel kinderen van onze school komen uit gezinnen die aangesloten zijn bij één van de protestants-christelijke kerkgemeenschappen.

Ook kinderen met een andere achtergrond zijn welkom. Wel vragen we van ouders/verzorgers, en van de kinderen, om het protestants-christelijk karakter van het kindcentrum te respecteren.

Betrokkenheid en zorg voor elkaar en respect voor een ieders identiteit zijn belangrijke uitgangspunten bij het samen leven en samen leren op ons kindcentrum.