Passend onderwijs

Ons kindcentrum participeert met 90 andere (speciale)scholen in een samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland. Het doel van dit samenwerkingsverband is om kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als blijkt dat een kind binnen de basisondersteuning en het ontwikkelperspectief niet voldoende vooruitgang boekt en mogelijk gelukkiger is op een school voor speciaal basisonderwijs, dan volgt aanmelding bij de Commissie voor de toelaatbaarheidsverklaring. Als we plaatsing op het speciaal basisonderwijs verstandig vinden, zullen de leerkracht en de intern begeleider en zonodig externe deskundigen dit zorgvuldig afstemmen met de ouders.

Voor welke ondersteuningsbehoeften van kinderen het kindcentrum Goejanverwelle expertise in huis heeft, kunt u hier vinden.