Missie en visie

In de missie en visie van het kindcentrum is de basis vastgelegd waarin we elkaar als team en medezeggenschapsraad kunnen vinden. U mag ons hierop aanspreken.

Missie

We willen kinderen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden voorbereiden op de toekomst. Binnen een veilig schoolklimaat zowel sociaal emotioneel als cognitief. We hebben oog voor het individu en leren onze kinderen om goed samen te leven. Onze protestants-christelijke geloofsovertuiging is daarbij altijd de basis.

Visie

Onze protestants-christelijke geloofsovertuiging is de basis voor ons onderwijs:

  • We zijn sociaal. 
  • De gezamenlijke beleving staat centraal.
  • We hebben veel respect voor elkaar en oog voor het individu.
  • Creativiteit en plezier krijgen bij ons de ruimte.

Onze naam

De naam Kindcentrum Goejanverwelle komt voort uit onze directe omgeving.De wijk Goverwelle waarin onze school staat ligt aan de Goejanverwelledijk langs de Hollandse IJssel.