Missie en visie

In de missie en visie van het kindcentrum is de basis vastgelegd waarin we elkaar als team en medezeggenschapsraad kunnen vinden. U mag ons hierop aanspreken.

Missie

Op het Kindcentrum Goejanverwelle willen we vanuit onze protestants-christelijke geloofsovertuiging en daaruit voortvloeiende levenshouding aan ieder ons toevertrouwd kind binnen een veilig schoolklimaat, kwalitatief goed onderwijs bieden.
Verder willen we bijdragen aan de opvoeding van kinderen door hen te leren goed samen te leven.

Visie

Ieder kind is een uniek schepsel van Gods hand. De protestants-christelijke levenshouding impliceert voor ons:  

  • de rijkdom van de individuele en gezamenlijke beleving van leerkracht en kind
  • een grote sociale bewogenheid (dichtbij en ver weg)
  • een respectvolle houding ten opzichte van ieder medemens en Gods schepping

Kwalitatief goed onderwijs houdt rekening met de behoeften uit de samenleving en speelt daarop in. Binnen een veilig schoolklimaat willen we ieder kind stimuleren zich optimaal te ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

Belangrijke bouwstenen zijn voor ons:

  • tegemoetkomen aan verschillen tussen kinderen in aanleg en ontwikkeling en
  • ruimte geven voor plezier en creativiteit.

De naam van ons Kindcentrum

De naam van het kindcentrum komt voort uit de geschiedenis van de regio Gouda.
De wijk Goverwelle waarin onze school staat ligt aan de Goejanverwelledijk langs de Hollandse IJssel. In 1787 werd prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van prins Willem V, bij de Goejanverwellesluis enkele uren vastgehouden door Goudse patriotten, toen zij onderweg was naar Den Haag.