Binnen en buiten

Ons gebouw

In het gebouw aan de Chopinstraat hebben we 12 lokalen ter beschikking voor de groepen 1 t/m 8 en de Plusklas.
Vier lokalen worden gebruikt door de peutergroep en de buitenschoolse opvang (bso).
Daarnaast zijn er twee speellokalen waar ook weekopeningen en vieringen kunnen worden gehouden.

De brede gangen en de grote ruimtes onder de lichtkoepel worden door de kinderen ook intensief gebruikt, onder andere voor het werken met computers, spelen in de speelhoeken, en dramatische expressie.

Voorzieningen

We gebruiken in alle groepen digitale schoolborden.
Verder hebben we een zogeheten ‘BAVI-bibliotheek’ in huis. Kinderen vanaf groep 5 kunnen hier boeken lenen op hun eigen niveau en daaruit enkele keren per week lezen in de klas.
De term ‘AVI-lezen’ slaat op verschillende niveaus van technisch lezen. Met ‘BAVI’ geven we aan dat we de Beleving, Belangstelling en Betrokkenheid van kinderen bij het lezen belangrijk vinden.

Ons schoolplein

Ons plein is een Zone-Parc-plein. Dit plein is ingericht in drie zones, waarin kinderen fijn met elkaar kunnen spelen. In zone ‘rood’ wordt gesport, in zone ‘blauw’ wordt gespeeld en zone ‘geel’ is voor rust en om met elkaar te praten.

Er is ruimte om fietsen te stallen voor kinderen die verder weg wonen dan de Muziekbuurt en de Componistenbuurt.