Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit ouders van kinderen van het Kindcentrum Goejanverwelle. De ouders die zitting (willen) hebben in de schoolraad dienen de grondslag van de protestants-christelijke identiteit van de stichting De Vier Windstreken te onderschrijven.

De schoolraad is een adviesorgaan voor de directie. Tot de taken behoren het stimuleren van de identiteitsontwikkeling, het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en het betrokken zijn bij besluitvorming waar het aanname van leerkrachten en directieleden betreft.

Ook heeft de schoolraad een adviesrol voor het bestuur van de stichting De Vier Windstreken, waar de school onderdeel van is.
De schoolraad is bereikbaar per e-mail: schoolraad.goejanverwelleschool@d4w.nl