Samen met ouders


Een goede onderlinge verstandhouding en afstemming tussen ouders en leerkracht vinden wij erg belangrijk. We willen samenwerken met ouders en organiseren daarvoor verschillende activiteiten: 

  • Bij diverse activiteiten die met de kinderen ondernomen worden, vragen we de ouders om hulp zoals bij uitstapjes, spelletjesdagen, sportdagen en voorleesactiviteiten

  • Om het jaar doen we in de groepen 1 t/m 6 huisbezoeken

  • Ouders van nieuwe kleuters worden uitgenodigd om een keer in de groep te komen kijken

  • Aan het begin van elk schooljaar houden we startgesprekken met ouders en kind. U kunt dan met ons praten over de sociale ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. De eerste startgesprekken hebben een aantal maanden later een vervolg

  • Jaarlijks organiseren we in samenwerking met ouders van schoolraad en medezeggenschapsraad een algemene ouderavond met een opvoedkundig en/of onderwijskundig onderwerp

  • Inloopmoment. Eens per maand is er een inloopmoment van 8.30 - 9.00 uur voor alle ouders om in de klas van  hun kind(eren) een kijkje te nemen. Deze data vindt u op de schoolkalender

  • We werken in ons kindcentrum met klassenouders. Zij zijn zowel voor de leerkracht als voor de ouders een aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken betreffende de groep. De klassenouders proberen andere ouders bij de activiteiten in de groep te betrekken en spelen een stimulerende rol in de ouderbetrokkenheid. 
    Ze hebben regelmatig overleg met de leerkracht.