Ouderbijdrage 


Wij vragen aan ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten die verbonden zijn aan activiteiten waar we van de overheid geen subsidie voor krijgen. Denk bijvoorbeeld aan: kosten voor de bus bij diverse excursies, feesten en vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het afscheid van kinderen in groep 8 etc. In de ouderbijdrage zijn ook de kosten van de jaarlijkse schoolreizen opgenomen. De gevraagde bijdrage is € 53,50 per kind. Alleen voor het kamp komt er een aparte rekening. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u informatie over de bedragen en betalingsmogelijkheden.

Kindpakket

De gemeente Gouda ondersteunt gezinnen met een laag inkomen. De regeling omvat o.a. een schoolkostenregeling (denk aan de schoolreis), een jeugdtegoed en tegoedbonnen. Bekijk hiervoor de website van de gemeente Gouda.