Ouderbijdrage en andere kosten

Het kindcentrum vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de kosten die verbonden zijn aan activiteiten waar we van de overheid geen subsidie voor krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de buskosten bij diverse excursies, feesten en vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, het afscheid van kinderen in groep 8. In de ouderbijdrage zijn ook de kosten van de jaarlijkse schoolreizen opgenomen. Alleen voor het kamp komt er een aparte rekening. De gevraagde bijdrage is € 53,50 per kind. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u informatie over de bedragen en betalingsmogelijkheden.

Kindpakket

De gemeente Gouda ondersteunt gezinnen met een laag inkomen. De regeling omvat o.a. een schoolkostenregeling (denk aan de schoolreis), een jeugdtegoed en tegoedbonnen. Hieronder vindt u het adres van de website van de gemeente. Voor folders kunt u ook terecht bij de administratie van de school.
https://www.gouda.nl/Inwoners/Werk_inkomen/ Inkomensondersteuning/Kindpakket .