Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen het kindcentrum en bestaat uit ouders en leerkrachten.
De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, het financieel beleid en organisatorische zaken. 

Bij een deel van elke vergadering is directie aanwezig, zodat onderwerpen gelijk met elkaar besproken worden.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit evenveel teamleden als ouders, in totaal 6 leden. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Alle ouders van het kindcentrum die de uitgangspunten van het kindcentrum (zoals omschreven in de schoolgids) onderschrijven of respecteren, kunnen zich bij vacatures kandidaat stellen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen Kindcentrum Goejanverwelle is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting De Vier Windstreken, ons schoolbestuur. In de GMR zitten vertegenwoordigers uit alle MR’en. De GMR bestaat uit 17 leden en vergadert over onderwerpen op bestuursniveau.

Contact

De openbare vergaderingen van de MR worden aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief, de Goejanverwelle Express. U bent van harte welkom om een keer aan te schuiven bij een vergadering. Mocht u iets willen bespreken met een van de leden van de MR, dan mag u hen altijd aanspreken.

U kunt de MR mailen: mr.goejanverwelleschool@d4w.nl.