Kinderpanel

In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een kinderpanel. Dit komt drie keer per jaar bij elkaar. Uit elke groep 5 t/m 8 is er een vertegenwoordiger gekozen die voor het hele schooljaar zitting heeft in het kinderpanel.
In de vergaderingen wordt onder leiding van juf Marlein en juf Liesbeth gesproken over hoe het gaat met de PBS-afspraken in de groep en in het kindcentrum.