Helpen op school

We werken in ons kindcentrum met klassenouders. Zij zijn zowel voor de leerkracht als voor de ouders een aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken betreffende de groep. De klassenouders proberen andere ouders bij de activiteiten in de groep te betrekken en spelen een stimulerende rol in de ouderbetrokkenheid. Ze hebben regelmatig overleg met de leerkracht.