Educatief partnerschap

Ouders en leerkrachten zien we als partners in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Kinderen presteren beter en voelen zich prettiger als de leerkrachten en de ouders regelmatig contact hebben met elkaar en op één lijn zitten. De thuiswereld en de schoolwereld zijn voor het kind dan ook beter met elkaar verbonden. Een goede onderlinge verstandhouding en afstemming vinden we dus van groot belang.

Een greep uit de activiteiten die we in dit verband organiseren:

  • Bij diverse activiteiten die met de kinderen ondernomen worden, vragen we de ouders om ondersteuning zoals bij uitstapjes, spelletjesdagen, sportdagen en voorleesactiviteiten.
  • Om het jaar doen we in de groepen 1 t/m 6 huisbezoeken. 
  • Ouders van nieuwe kleuters worden uitgenodigd om een keer in de groep te komen kijken.
  • Aan het begin van elk schooljaar houden we startgesprekken met ouders en kind. U kunt dan met ons praten over de sociale ontwikkeling en de vorderingen van uw kind. De eerste startgesprekken hebben een aantal maanden later een vervolg. 
  • Jaarlijks organiseren we in samenwerking met ouders van schoolraad en medezeggenschapsraad een algemene ouderavond met een opvoedkundig en/of onderwijskundig onderwerp.
  • Inloopmoment. Eens per maand is er een inloopmoment van 8.30 - 9.00 uur voor alle ouders om in de klas van  hun kind(eren) een kijkje te nemen. Deze data vindt u op de schoolkalender.