Communicatie

In het belang van het kind moeten het kindcentrum en de ouders/verzorgers elkaar wederzijds goed informeren. Van onze kant proberen we er veel aan te doen om de drempel naar de school zo laag mogelijk te maken.

Persoonlijk contact

Wanneer ouders vragen hebben of problemen ervaren m.b.t. hun kind en/of de school, hopen we dat ze dat niet voor zich houden maar contact met ons zoeken. In eerste instantie is de eigen leerkracht daarvoor de aangewezen persoon. Maar in geval van bijzondere zorg, klachten of vragen over het schoolbeleid kan ook de intern begeleider of de directeur de aangewezen persoon zijn voor een gesprek.

We kennen op school een inlooptijd vóór schooltijd. In principe is de leerkracht er op dat moment vooral voor de kinderen. Wel is het dan mogelijk even een korte mededeling aan de leerkracht te doen. Zo nodig kan er een afspraak gemaakt worden om een en ander door te spreken.

Ideeënbus

In de hal van de school hangt een ideeënbus waarin u suggesties kunt doen. 

Kalender

Aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangt elk gezin een nieuwe schoolkalender. U vindt daarin allerlei schoolactiviteiten die vooraf bekend zijn, zoals de verjaardagen van de leerkrachten, vrije dagen, ouderavonden. Op de achterkant staat in alfabetische volgorde allerlei praktische informatie over de gang van zaken in het kindcentrum.

Social Schools

In een beveiligde omgeving kunt u vrijwel dagelijks volgen wat uw kind zoal meemaakt in de groep. Daarvoor is Social Schools ingevoerd. Als ouder kunt u inloggen in Social Schools. Er is ook een app beschikbaar voor uw smartphone of tablet.

Nieuwsbrief

Elke donderdag krijgt u actuele informatie in de Goejanverwelle Express die we versturen via de e-mail. We zetten deze nieuwsbrief ook op onze website. Ouders zonder e-mailadres kunnen de Goejanverwelle Express op papier krijgen bij de administratie.

Twitter

Volgt u ons ook op Twitter? @gjvgouda