Communicatie met ouders


Persoonlijk contact

Wij vinden persoonlijk contact met ouders erg belangrijk. Heeft u vragen of zorgen, neem dan contact op met de leerkracht. In geval van bijzondere zorg, klachten of vragen over het schoolbeleid kan ook de intern begeleider of de directeur de aangewezen persoon zijn voor een gesprek. We kennen op school een inlooptijd vóór schooltijd. Het is mogelijk dat u van dit moment gebruik maakt voor een korte mededeling of voor het maken van een afspraak voor een gesprek. 

Ideeënbus

Heeft u ideeën voor het kindcentrum? U mag ook gebruik maken van de ideeënbus in de hal van de school. 

Kalender

Aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangt elk gezin een nieuwe schoolkalender. U vindt daarin allerlei schoolactiviteiten die vooraf bekend zijn. 

Social Schools

Op Social Schools kunt u vrijwel dagelijks volgen wat uw kind meemaakt in de groep. Als ouder kunt u inloggen in Social Schools. Er is ook een app beschikbaar voor uw smartphone of tablet.

Nieuwsbrief

Elke donderdag krijgt u actuele informatie in de Goejanverwelle Express die we versturen via de e-mail. We zetten deze nieuwsbrief ook op onze website. Ouders zonder e-mailadres kunnen de Goejanverwelle Express op papier krijgen bij de administratie.