We belonen goed gedrag

Binnen ons kindcentrum werken we met Positive Behaviour Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak met als doel het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert.
Onze drie kernwaarden zijn:

1.       respect

2.       veiligheid

3.       verantwoordelijkheid

Op basis van deze kernwaarden hebben we afspraken gemaakt over gedragsverwachtingen van de kinderen. In het gebouw en op het plein belonen wij goed gedrag. Hierdoor zijn we voorspelbaar hoe wij als team reageren en welke consequenties de kinderen kunnen verwachten.

De waarden van ons kindcentrum  hebben we vertaald naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school. Deze zijn ook visueel gemaakt en zichtbaar voor iedereen binnen onze school. We verzamelen data over het gedrag van de kinderen. Zo kunnen we in een vroeg stadium eventuele gedragsvraagstukken signaleren, analyseren en aanpakken.

Pestprotocol

Door middel van PBS en de regels binnen ons kindcentrum willen we ervoor zorgen dat kinderen goed met elkaar kunnen spelen en samenwerken. We geven ook lessen in goed gedrag met betrekking tot pesten. Kinderen wordt geleerd ‘stop’ te zeggen (‘stop-houd op’). Als dat in een groep niet zo goed verloopt, is het goed om te weten dat het kindcentrum een ‘pestprotocol’ hanteert.