Stages

Wij vinden het belangrijk om nieuwe leraren een kans te geven in het onderwijs. Binnen ons kindcentrum begeleiden we stagiaires van verschillende opleidingen en leerjaren. Onder begeleiding van de groepsleerkracht observeren ze, werken ze mee in de klas en nemen (waar dat mogelijk is) delen van het lesprogramma over.

Jaarlijks hebben we ook enkele stagiaires die al ‘startbekwaam’ zijn. Dit zijn studenten die bezig zijn met hun laatste langdurige stageperiode. Ook al moeten ze nog afstuderen, ze zijn wel al bevoegd om een groep geheel zelfstandig les te geven. Er zijn ook in verschillende groepen derdejaars stagiaires die vrijwel volledig meedraaien met alle schoolactiviteiten.

De stagiaires worden begeleid door een interne coach. De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.