Schoolleiding en team

Het kindcentrum  telt ongeveer 245 kinderen die verdeeld zijn over 10 groepen. Dit betekent dat we een gemiddelde groepsgrootte hebben van ongeveer 25 kinderen. Naast het onderwijsaanbod is er tevens een peutergroep van Quadrant aanwezig. Het team bestaat uit ruim 25 medewerkers: betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten en nog een aantal onderwijsondersteunende medewerkers: de conciërge, de schoolschoonmaakster en onze administratief medewerkers.

 

Marleen Baas - Directeurdinsdag t/m vrijdag
Beppie Terlouw - IB groepen 1 t/m 3dinsdag
Karina van Vliet - IB groepen 4 t/m 8dinsdag t/m donderdag

Groepsindeling

 Gr. 1/2A: Annemarie Ansems en Lucia Liefaart

 Gr. 5: Bert Balkenende

 Gr. 1/2B: Beppie Terlouw

 Gr. 6: Britt Vreeswijjk

 Gr. 3A: Else Verhagen en Juliëtte Polman

 Gr. 7A: Roeland van WIngerden

 Gr. 3B: Marlein Aanen en Felicia Heerkens

 Gr. 7B: Sonja Kaptein

 Gr. 4: Liesbeth van Manen en Jorne van Ginkel

 Gr. 8: Kim Jorna

 

 

Overige medewerkers

Administratie:
Liesbeth de Bruin
Yolande Burghoorn

 

Leraarondersteuner:
Marja Windmeijer
Maria Kamperman

Plusklas:
Annemieke Rouwendal

Onderwijsassistente:
Teunie Dekker
Agnes Dessing
Monique de Knoop

 

Conciërge:
Ed Post

 

Peutergroep:
Ingrid Pel
Melissa Wiendels

 

 

Vervanging

Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal wel om een geschikte vervanger te vinden.
In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat we groepen samenvoegen.
Vrij geven komt zo min mogelijk voor. Als dat toch noodzakelijk is, lichten we u als ouders tenminste een dag van tevoren in (uitgezonderd calamiteiten).