Passend onderwijs

In het Samenwerkingsverband PO Midden-Holland werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000 leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. Kindcentrum Goejanverwelle valt binnen dit samenwerkingsverband.