Kinderpanel


Binnen ons kindcentrum hebben we een kinderpanel. We nodigen kinderen uit om mee te denken over belangrijke zaken. Het kinderpanel komt drie keer per jaar bij elkaar. Uit elke groep 3 t/m 8 is er een vertegenwoordiger gekozen die voor het hele schooljaar zitting heeft in het kinderpanel.Het kinderpanel heeft bijvoorbeeld een bijdrage geleverd in de plannen voor ons (nieuwe) schoolplein, kijken mee met nieuwe methodes en geven ons ideeën over de beloningen die we gebruiken bij PBS.